Koolitused

EES OOTAMAS:
20. - 22. märts 2020 TallinnasAjaliselt: 20.03 kl 16.00 - 19.00, 21 ja 22.03 kl 10.00 - 17.00 
Töötoa teema: Teatrimängude mikser“Siin ühinevad mängulisus ja eksperimentaalsus, kõik osalejad on võrdsed ning seda juhendatakse demokraatlikult. Teatrimängude mikseri all peetakse silmas demokraatia praktiseerimist ja selle üle arutlemist. Selles töötoas arutleme ka Euroopa ja demokraatia üle, sest teatrimängude mikser toimib ühiskondliku demokraatia alusprintsiibil. Arutleme millises ühiskonnas soovime elada tulevikus, nii individuaalselt kui grupis.
Juhendaja: Tara Hawk on draamajuhendaja, tõlkija ja õpetaja. Ta on tegelenud nii noorte kui ka täiskasvanutega, tema tegevusvaldkonda kuulub meeskonnatöö (team building), kultuuride ja keelte lõimimine, poliitiline ajalugu ja antirassism. Teatrimängude mikseri meetodil on ta toimetanud 2014. aastast ning tema tegevus põhineb Maike Plath’i teooriatel.

Registreeru siin:  http://bit.ly/BATS_marts

KÄIMAS:
Rakendusdraama baaskoolitus
Koolitus kestab kokku 8 õppepäeva:
19-20. september 2019
9-10. oktoober 2019
14-15. november 2019
16.-17. jaanuar 2020


Õppejõud: Katrin Nielsen (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Silvia Soro (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Ivika Hein (Miina Härma Gümnaasium), Auli Auväärt (Miina Härma Gümnaasium), Allan Owens (PhD Chesteri Ülikoolist, UK).

Täpsem info:
https://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope/rakendusdraama-baaskoolitus-2019TOIMUNUD:
Rakendusdraama konverents
11.-12.10.2019 Viljandis

Suvine draamaõpetajate treeninglaager 
1.-3.08.2019 Lootvina külamajas Põlvamaal

Varjuteatri koolitus draamaõpetajatele
26.-28.10.2018 Pärnumaal Raekooli Vanakooli keskuses

Seminar draamaõpetajatele Hiiumaal

28.-29.09.2018

Treeninglaager "Uuriv draama!"

15.-16.08.2018 toimus Pärnumaal, Raekooli Vanakooli keskuses koolitus draamaõpetajatele.


28.01.2017 Tartus, Lille majas