Draamaõpetajate treeninglaager 2019: 1.-3. augustil Lootvinas, Põlvamaal

Teema on vajalik: HEV laps (draama)tunnis.

Sihtrühm:
Tegelikult kõik nii klassi- kui aineõpetajad, kes soovivad rikastada oma tööriistakasti nippidega/ideedega/võimalustega, kuidas hakkama saada erivajadustega ja/või käitumisprobleemidega lastega koolitunnis. Eelkõige draamaõpetajad ja näiteringide juhendajad.

EESMÄRK:
Treeninglaagris osaleja teab ja tunneb teatri- ja draamavõtteid ning tehnikaid.
Laagris osaleja omandab uusi draama- ja teatrimänge, praktiseerib uusi draama- ja teatrivorme, treenib valmisolekut teatri ja draama rakendamiseks erinevate sihtgruppidega, oskab planeerida ja kujundada töötube, arendab reflektsiooni ja enesereflektsiooni oskusi.

NB: Draamaõpetus ja näiteringid on oluline osa Eesti lastele- ja noortele pakutavast huvihariduses. Teatri- ja draamaõpetusega kokku puutuvad lapsed õpivad paremini ennast väljendama, erinevates situatsioonides loovalt käituma, olema mõistev kuulaja partnerile nii laval kui elus. Draamatundides või näiteringis käinud noor mõistab teatrilaval toimuvat ning loometegevusest huvitatumad jõuavad lavakunstikooli või harrastusteatrit tegema. Eelkõige aga annab draamaga tegelemine paremad suhtlemisoskused ning julguse olla mina ise

Sel aastal oleme seadnud fookusesse kogemuste jagamise ja enesetäiendamise just kaasava hariduse ja HEV (hariduslike erivajadustega) lastega toimuva valguses. Eelkõige keskendume lahendustele ja meetoditele, kuidas läbi erinevate draamavõtete on/ja oleks võimalik aidata neid õpilasi.
Kaasav haridus toob järjest enam HEV lapsi tavakoolidesse, k.a. näiteringidesse, draamaõppe tundidesse. Oleme püstitanud vajadusest tuleneva eesmärgi koolitada õpetajaid, kes tunnevad huvi draamapedagoogika meetodite vastu. Eriti just käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega lastega hakkama saamisel tundides.

Treeninglaagris soovime tuua õpetajate ette oma kogemusi ja teadmisi jagama oma ala parimad praktikud-spetsialistid: 
Zoja Mellov (Tugikeskus Juks, loovterapeut ja tegevusteatapeut), 
Karin Tralla (K. Pätsi Vabaõhukool), 
Ruslan Lainola (psühhodraama terapeut)
Külli Volmer (waldorfkooli draamaõpetaja, sõnakunst) 
Lisaks kohal ja juhtimas: Katrin NielsenMarju Marga; Margit Salmar, jt
Lisaks saame osa teiste Põlva- ja Tartumaa draamaõpetajate kogemustest. 

Treeninglaagreid oleme korraldanud erinevates Eesti piirkondades. Sel aastal toimub koolitus Põlvamaal, Lootvinas. Soovime kaasata kohalikke (draama)õpetajaid, lasteaia õpetajaid, näiteringide juhendajaid, noorsootöötajaid, kes praktikumides jagaksid oma kogemusi ning teadmisi.

Treeninglaagri korraldaja:
MTÜ Teatri- ja Draamahariduse selts
Kontakt: Marju Marga (+372 5257058, marju.marga@gmail.com)
Registreerimisvorm SIIT