MTÜ

Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts (ETDS)
Estonian Educational Theatre and Drama Society (EETDS)

Eesmärk
Mittetulundusühingu eesmärgiks on teatri- ja draamaõppe alase teadlikkuse tõstmine ning teatri-ja draamavaldkonna populariseerimine ühiskonnas. Liikmeskonna ühendamine, arendamine, esindamine ning teatri- ja draamaõppe alane koolitus.

Põhikiri 27.10.2018

Juhatus
MTÜ Teatri- ja Draamahariduse Seltsi juhatus on viie liikmeline:
Margit Salmer
Katrin Nielsen
Marju Marga
Terje Pill
Karin Tralla

Liikmed
MTÜ Teatri- ja Draamahariduse Seltsi kuulub seisuga (11.02.2019) 28 liiget. 
Liikmeks vastuvõtmise avaldus, mis saata aadressile draamaharidus@gmail.com