BATS (rahvusvahelised rakendusteatri töötoad Eestis)

Baltimaade esimene rakendusteatri kool BATS algatas pilootprojekti kolmes Balti riigis.
Eesti Teatri- ja Draamahariduse Seltsi eestvedamisel on teatri-, kunsti-, haridus- ja sotsiaaltöö praktikutel võimalus osaleda rahvusvahelises rakendusteatri töötubade seerias. 

Kolmes töötoas saab omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, kuidas tegeleda kunstimeetodeil kogukonna- või grupisiseste lugude ja pingetega, mis on tekkinud poliitilisel, eetilisel või isiklikul tasandil. Kuidas neid pingeolukordi analüüsida ja lahendada kasutades teatri ja draama vahendeid. 

Rakendusteater ongi katustermin erinäolistele etendusvormidele, mida kasutatakse koolides, kinnipidamisasutustes, tervise ja heaolu valdkonnas, selleks et sotsiaalseid ja personaalseid muutusi esile kutsuda.


BATS Aiste Ulubey
Erinevatele teemadele keskendunud töötoad toimuvad järgneva poolaasta jooksul Eestis:
I. 18. ja 19. jaanuaril 2020 Tallinnas Moreno keskuses, P. Süda tn 1.
Töötoa teema: Teater kui arengumootor vangla keskkonnas”
Seminari teema ja meetodid on välja kasvanud draama kasutamisest vanglates, kuid on rakendatavad tööks erineva taustaga gruppides.
Juhendaja: Nazha Harb on juhendaja, õpetaja ja näitleja. Pärast magistrikraadi omandamist rakendusteatri alal, on ta töötanud vanglates ja rehabilitatsioonikeskustes, kasutades teatrit arenguvahendina. Olles läbinud ka draamateraapia kursused ja teinud koostööd Liibanoni draamateraapia keskusega, lisab Nazha rühmatöösse draamateraapia harjutusi.
II. 20. - 22. märts 2020 Tallinnas, Sakala 3 EDASI LÜKATUD! seoses eriolukorraga.
Ajaliselt: 20.03 kl 16.00 - 19.00, 21 ja 22.03 kl 10.00 - 17.00 

Töötoa teema: Teatrimängude mikser“Siin ühinevad mängulisus ja eksperimentaalsus, kõik osalejad on võrdsed ning seda juhendatakse demokraatlikult. Teatrimängude mikseri all peetakse silmas demokraatia praktiseerimist ja selle üle arutlemist. Selles töötoas arutleme ka Euroopa ja demokraatia üle, sest teatrimängude mikser toimib ühiskondliku demokraatia alusprintsiibil. Arutleme millises ühiskonnas soovime elada tulevikus, nii individuaalselt kui grupis.
Juhendaja: Tara Hawk on draamajuhendaja, tõlkija ja õpetaja. Ta on tegelenud nii noorte kui ka täiskasvanutega, tema tegevusvaldkonda kuulub meeskonnatöö (team building), kultuuride ja keelte lõimimine, poliitiline ajalugu ja antirassism. Teatrimängude mikseri meetodil on ta toimetanud 2014. aastast ning tema tegevus põhineb Maike Plath’i teooriatel.


III. 22.- 24. mai 2020 Tallinnas, Sakala 3
Töötoa teema: Koosloome”Ajaliselt: 22.05 kl 16.00 - 19.00, 23 ja 24.05 kl 10.00 - 17.00 Selles töötoas vaatleme, kuidas kollektiivina luua teatrit kogukondades, kus inimestel pole kunstiga olnud varasemat kogemust. Vaatleme, kuidas kasutada teatrimänge ja -harjutusi alguspunktina ja võimaliku struktuurielemendina, et alustada projekti kogukonnas ning anda võimalus osalejatele sisu loomiseks. Arutleme juhendaja, õpetaja, lavastaja ja dramaturgi rollide üle ning kuidas nende rollid muutuvad kogukonnaga töötades. Kuidas töötada kogukonna jaoks keeruliste teemade ja ajalooga. Kuidas projekti läbi viia ja mida on oluline järgida.
Juhendaja: Sue Mayo on teatripraktik, draamajuhendaja ja teadlane. Ta töötab erinevate kunstivaldkondadega, teeb koostööd teiste alade kunstnikega ning tema peamiseks huviks on osalusteater ja kollektiivne kunst. Ta on MA rakendusteatri õppejõud Goldsmithi ülikoolis Londonis.
NB! Töötubades osalejatel võimalus ise algatada või kaasa lüüa kogukonnapõhistes projektides, et töötubades omandatud teadmised leiaksid praktilise väljundi. Pilootprojekti üks läbivaid märksõnu ongi, et töötubadest saadud teave ning praktiline töö kogukonnas/grupis käiksid tihedalt käsikäes. Nii tekib võimalus tõhusaks tagasisideks oma grupikaaslastega ja ka kogenud praktikutega väljastpoolt. (Huvilistel on võimalik osaleda ka üksikutes töötubades)
Projekti lõpetab rahvusvaheline suvekool, kus tehakse kokkuvõtteid pilootprojekti tulemustest ning esitletakse erinevate riikide kogukonnatöö näiteid.
Osalustasu ühe inimese kohta kõigis kolmes töötoas on 118 EUR.


Osaledes üksikutes töötubades: I. töötoa maksumus 18 EUR
II. või III. töötuba üksikuna 70 EUR
II. ja III. töötuba koos 100 EUR
Kontakt: Liia Kanemägi +37256633019 liia.kanemagi@gmail.com
Loe projektist lähemalt Balti rakendusteatri kooli kodulehelt https://bats-school.eu/
Sotsiaalmeediast leiad infot Leedu kunstiagentuuri ARTSCAPE kontodelt
Facebook
https://www.facebook.com/agentura.artscape/
Instagram https://www.instagram.com/artscape_artsagency/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5056373