Erialane kirjandus

/lehekülg toimetamises/


Lõputööd

Tuuli Kaeramaa "Draamaõppe mõju Eesti gümnaasiumiõpilastele nende endi hinnangul",
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 (http://dspace.ut.ee/handle/10062/2587)
Marju Marga "Draamaõpe Eesti koolis draamaõpetajate arvamuste põhjal", TÜ Kasvatusteadused, 2018


Artiklid

Katrin Nielsen "Õppimine ja õpetamine draamaprotsessis"
Katrin Nielsen  (2011). Lasteteatrist välja- ja üleskutsuvalt. Sirp. Eesti Kultuurileht, 8.
Schihalejev, O., Jaani, J., Jung, N., Nielsen, K., Säre,E., Hein, I.Owens,A. (2012)
Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses - miks ja kuidas? Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Raamatud

Owens, Allan; Barber, Keith; Nielsen, Katrin; Aaloe, Andra (2014).
Draamakompass: protsessdraama käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikool
Ivika Hein "Draamaraamat", Maurus 2014